Природен газ в България

Запаси в България


В момента в България се добиват малки количества природен газ от ирландската фирма Petroceltic. Тя добива газ от малки находища в плитки води около Галата, Калиакра и Каварна. Към края на 2015-та година налягането при сондажите Калиакра-1 и Каварна-1 пада значително, но фирмата трябва да свърже в началото на 2016-та с Каварна находището Каварна-Изток разкрито през 2010-та година и да направи нов сондаж Калиакара-3, който да подпомогне извличането на газ около Калиакра. Накратко може да се каже, че Petroceltic има концесия за доказани запаси от около 3 bcm, което би стигнало за около 10 години напред при сегашния добив от около 0.3-0.4 bcm на година и което може да осигурява към 10-15% от нуждите от природен газ на България.

Близо до Червен бряг, до село Девенци и на няколко други близки места, американската фирма от Денвър, Colorado Direct Petroleum Exploration през 2008г. години открива залежи около 6bcm. През 2011г дейността й в България е придобита от друга фирма в Далас - ТransAtlantic Petroleum. Държавата й дава 35 годишен лиценз за добив през ноември 2012г за кладенеца Deventci-R1, който е на дълбочина 4,700 метра и с налягане около 700 атмосфери, като се очакваше още през 2013г да започне добив. Добивът не започна, главно защото депутатите ни "се объркаха" по неясни причини и гласувайки по това време забрана за добива на шистов газ, забраняват на практика и добива на конвеционален газ. През 2014г запасите в околните находища включително и в близост до Етрополе и Ловеч вероятните запаси се оценяват за около 22bcm, но все се намират причини реалният добив да се отлага и отлага.

В процес на разработка е и находище в Добруджанския басейн до село Вранино, община Каварна от американската фирма Парк Плейс Енерджи. В проекта се използват най-нови технологии от последните 10 години за извличане на газ от въглищни пластове, като разработката е в начален етап.


С разкритията на големи залежи в Румъния в Черно море се увеличиха много надеждите да се намери голямо находище и в наши води. Още по социалистическо време, Русия е проучвала за газ почти навсякъде по нашето крайбрежие на дълбочина до 100м. Чужди фирми, като Texaco, OMV и MMS Petroleum Services са се опитвали да намерят нещо в сравнително плитки води и след 1990г., но неуспешно. Дъното под дълбоките ни води, под каквито са намерени наскоро находищата в Румъния, Египет, Кипър и Израел обаче е все още неизследвано.

През януари 2014г консорциум от Total, OMV и Repsol завършват 3D сеизмично сканиране на блок Хан Аспарух в Черно море с площ от 14,220 km2, като заснемат 3,800 км2 от тях. Към 1 май 2014г OMV информира акционерите си, че запасите на газ в българския блок на Черно море вероятно ще са около 100bcm въпреки, че преди това е имало надежди и за 500bcm. След пълна обработка на резултатите е планирано да се направят два сондажа за газ и нефт от Total. Първият сондаж вероятно ще е на 2км под вода и на 4км дълбочина, като ще се забави поне до първата половина на 2016г, поради резкия спад на цените на нефта и газа напоследък. От Total са договорили да използват сондажния кораб Noblе Globetrotter II, построен през 2012г, собственост на Хюстънската фирма Noblе, който е изключително съвременен и може да сондира над 12,000м дълбочина при над 3000м във вода, може лесно да премине под моста на Босфора и т.н.