Природен газ в България

Запаси и добив на газ в света и по-близо до България


След 2009г. най-големият производител на газ в света става САЩ, базирайки се на производство и на шистов газ. Производството на САЩ през 2015г е 767 bcm (милиарда м3) като то отива 100% за вътрешно потребление. В момента САЩ почти нито изнася газ, нито внася. Терминалите им за внос на втечнен газ пустеят, като на тяхно място вече се изграждат терминали за износ (втечняване) на природен газ, което пък от своя страна понижава строителните им разходи с около 35%, тьй като се изплозва част от вече изградената инфраструктура.

Както вече отбелязахме, на второ място е Русия с производство през 2015г от 573 bcm, като изнася около една трета от него.

На трето и четвърто място в света по производство на газ са Катар и Иран. Те делят собственост на най-голямото находище в света South Pars/North Dome с 51,000 bcm. Находището е само на 65м под вода и 3000м под земя и добивът е много изгоден. Открито е още 1971г и е разработено 1989г. като към него се отркиват постоянно нови залежи. Само за последната година са разкрити над 800 bcm, но по-важното е, че и Катар и Иран влагат в момента милиарди, за да увеличат рязко производството и износа си главно чрез втечнен газ. В този район има и големи находища на сушата в Иран и Ирак, като и двете държави изграждат в момента мощни газопроводи до Турция, откъдето след това газа може да бъде прехвърлен и в Европа.

Огромни залежи на газ са разкрити в Туркменистан, оценени към момента на 27,400 bcm. Годишното производство на Туркменистан е все още само към 80bcm, като газът се изнася основно за западен Китай, но има и проекти с тръби под Каспийско море да бъде насочен и към ЕС.

В Азърбейдажан също се разкриват огромни залежи на няколко места в Каспийско море. Доказаните до момента залежи там са около 2,300 bcm. Още в края на 2011-та България е договорила с Азърбейдажан доставки по 1 bcm годишно, като газът ще достига по TAP.

С по-скромни запаси, но с много нови технологии и огромни инвестиции от 200 милиарда долара Австралия е на път да измести до 1-2 години дори Катар от лидерската му позиция на доставчик на втечнен газ на световните пазари. Австралииските танкери са с основен пазар в Азия, но са разтоварвали товара си вече нееднократно и в Англия и дори в съседна Турция

Доста големи запаси бяха разкрити последните няколко години в Мозамбик, като доказаните запаси там вече надхвърлят 5,000 bcm, а износът на втечнен газ е планиран да започне към 2021г. В съседна Танзания също са разкрити запаси към 2,000 bcm

Последните няколко години се разкриват и много големи находища в по-близките ни райони. Съвсем наскоро беше разкрито огромното находище Zohr в Египет със запаси оценявани на 850bcm, като италианската ENI вече започна да прави и промишлени сондажи. През 2009-та в Израел бе разкрито находището Tamar с 280 bcm, което от март 2013-та е в експлоатация. Разкрито е и второ находище Leviathan с 620 bcm газ до границата с Кипър, както и съвсем наскоро находищата Daniel East и West с около 240 bcm. В Кипър, близо до същите находища, в находището Aphrodite - Block 12 са разкрити около 140 bcm в момента. Обсъжда се съвместно с Гърция, която също се надява на подобни открития, да се прокара от тези находища газопровод до ЕС, но би трябвало да е над 1500км и на дълбочина над 2000км, при това в земетръсна зона. Разстоянието до Турция е много по-късо, но отношенията и на Израел и на Кипър са твърде обтегнати с нея. Възможна е разработката на терминали за втечняване на газ но се очакват повече разкрития за по-добра икономическа обосновка.

В Румъния в Черно море бе разкрито находището Domino-1. То е с оценка за 80 bcm, като добивът ще е оскъпен тъй като е под 1км вода и после 2км скали. Места с подобни параметри има на още 5 места в Румъния и се очакват още разкрития. Румъния обаче е готова на инвестиция, при което добивът може да започне 2016г. Тя и в момента задоволява цялото си потребление на газ, като запасите й от 120 bcm на сушата се оценяват на пето място в Европа.

В света се разкриват постоянно нови находища на конвеционален газ, като методите за разкриването им стават все по-ефективни. Все по-усилено се използват и новите технологии за добив на шистов и дълбоководен газ. В резултат на това доказаните запаси в света вместо да намаляват с използването на наличния газ, се увеличават с новооткритите запаси. Газът започна да бъде заместван все по-значително и от възобновяемите източници на енергия. Митът за скорошното изчерпване на запасите от нефт и газ в света все повече изчезва, а държавите богати на нефт и газ се стремят да продадат все по-голяма част от наличните си запаси, макар и на 2-3 пъти по-ниски цени от тези на които им се отдаваше това само преди няколко години. Все по-важно става да се намерят инвестиции и технологии за разработката и транспорта на газ, отколкото просто наличието на газ.