Природен газ в България

Други Връзки


  • Докладът на BP от юни 2014г - Това е най-популярният безплатен доклад за запасите, производството и потреблението на природен газ на всяка страна в света.

  • Доклад на Eurogas за 2013г - много точен и детайлен доклад за всяка страна членка на ЕС с данни за добив, резерви, внос, използване на газа в отделните сектори и т.н.

  • ENTSOG

  • Energy Community

  • Новини за природния газ в Европа

  • Факти за шистовия газ в Европа

  • World LNG Report - 2014

  • Europe Mothballs 20GW of Gas Plants in 2013, With More to Come