Природен газ в България

Природен газ в Европа


Във връзка с кризата в Украйна се повдигнаха разгорещени спорове дали Европа може да преживява без руски газ.

Нека погледнем първо какво е потреблението в Европа за последните 5 години в по-долната таблица, където количествата са дадени в милиарди кубически метра на година (bcma):

годинаbcmпромяна
2010524-
2011475-10%
2012469-2%
2013462-1.5%
2014409-11.2%
промяна за 4 години-115-22%

Тези данни са взети от Eurogas и включват 28-те държави в Европейския съюз (EU-28).

Едно от основните внушения, което лобистите на Газпром (както и много лобисти на природен газ в света) правят е, че потреблението на газ в Европа постоянно се увеличава, като руския газ става изключително търсена стока, около която се върти целия живот на европееца. Вижда се ясно обаче, че само за 4 години потреблението на газ е паднало и то без никой да упражнява целенасочен натиск върху него с цели 115 bcm или средно с 29 bcm на година, или с целия първоначален капацитет на провалилия се Южен поток.

Това са официални данни, които не могат да се скрият. За тях работещите в газовата промишленост в цяла Европа не обичат да говорят или предпочитат да смънкат, че това е временно поради "изключително топлата" година, като техният бизнес си остава бъдещето в енергетиката. Основните причини обаче са други. На първо място това е може би рязкото повишение на електропроизводство от ВЕИ, което вече в Европа достига 16% от цялото електропроизводство, а много държави в ЕС, за разлика от България, използват природния газ предимно за призводство на ток. През 2015г в ЕС от ВЕИ са произведени 540ТВч ток, за генерацията на който при средно к.п.д. за газовите електроцентрали от 45% биха били необходими 112 милиарда м3 газ. Повишена е значително и енергийната ефективност, като потреблението на ток за 4 години е спаднало с цели 4.7% и това не се дължи на временни кризи, а на възможността да живеем все по-добре и произвеждаме повече с все по-малък разход на ток. Една LED крушка днес харчи до 10 пъти по-малко ток от една волфрамова крушка, една нова пералня или хладилник харчат 75% по-малко ток от подобни произведени през 70-те години. Данните за производството на ток от газ за ЕС през последните 4 години показват, че то се срива почти във всички по-големи държави. Не е тайна как много европейски производители на ток от газ са принудени да затворят централите си. Те все повече се оплакват за рентабилността им, която беше изключително голяма преди 10 години и надигат глас против субсидиите за ВЕИ. ВЕИ-та обаче излизат от етапа си на разработване и успяват в доста райони на света да се преборят за съществуването си и без субсидии.

Изключителните усилия за топлоизолация на сгради доведоха и до големи директни спестявания на газ за отопление. Разбира се, фактори като една топла зима, спад в цената на въглищата и т.н. може да окажат временни колебания в потреблението на газ, но не и да очертаят тези силни и еднопосочни изменения за 5 години.

Всякакви твърдения, че потреблението на газ в Европа би се удвоило и утроило до 2020-та или 2030-та година са просто безпочвени и не почиват на реалните статистически данни. Освен това изгарянето на газ отделя 50% по-малко въглероден двуокис от въглищата, но не е екологично чисто и е на прицел да бъде намалено в света в дългосрочен план както и използването на въглища или ядрено гориво.

Консумацията на газ през 2010г в EU-28 е била 524 bcm, като 186 bcm е бил вътрешния добив, 99 bcm внос от Норвегия, 50 bcm внос от Алжир, 37 bcm от Катар, 25 bcm LNG от други държави и 118 bcm (или 23%) е бил вноса от Русия. В много медии може да се срещнат твърдения, че Русия задоволявала 33% от консумацията на Европа с износ до 162 bcm. Русия е задоволявала до 33%, но само от вноса на газ за ЕС и никога от цялото потребление. ЕС има над 33% собствено вътрешно производство от Холандия, Германия, Дания, Англия, Румъния и т.н. Трябва да се знае също, че един руски кубически метър природен газ е със 7.98% по-малко от един европейски кубически метър, тъй като двата се измерват при различна температура и налягане. Газпром освен това винаги включва в статистиките за "Европа" Турция, Молдова, Албания и бившите югославски републики. В крайна сметка най-глолемият износ на руски газ за ЕС, който е през 2013г и според Газпром е 162 милиарда м3 всъщност е 123 милиарда м3, като има едно "леко" преувеличение от 32%.

Само за последните 4 години потреблението на природен газ в ЕС-28 е спаднало с толкова, колкото е бил целият внос на руски газ през 2014-та година! Числата ясно показват това независимо, че този факт трудно би се приел след много слушане на руска пропаганда за "жизненоважната роля" на руския газ в ЕС. Спадът за 4 години на 115 bcm от 524 bcm означава, че за да заменят руския газ на 100% страните от EU-28 се нуждаят само да възстановят производството си и вноса си от други държави точно както са били през 2010-та година, тъй като износа на газ от Русия за ЕС през 2014г със сигурност не е бил повече от 115 bcm.


Каква би била ситуацията ако през 2015г Европа възстанови производството си и вноса си от други държави както през 2010г и какви са допълнителните резерви ?

За да намали консумацията на газ Европа може да ускори производството на ток от ВЕИ и въглища. Възможно е също временно Германия да отвори наскоро затворените си ядрени централи, а други държави да отворят някои затворени ТЕЦ-ове на въглища.

Еврoпа може лесно да увеличи и вноса си на втечнен газ - LNG. Капацитетът на терминалите за втечняване на газ в Европа е вече над 210 bcma. Използваният им капацитет за 2013г е едва 46 bcma, а за 2010г са внесени 86 bcma втечнен газ. До края на 2014г се очакват да влязат и терминалите за прием на втечнен газ в Литва (Klaipeda FSRU с капацитет от 4 bcma, който ще може да задоволява 75% от потреблението и на трите Прибалтийски републики) и малко по-късно в Полша (Swinoujscie с капацитет от 5 bcma при потребление на Полша 9 bcma) и в . При това изобщо не е необходимо да се пишат писма до Обама и да се чака САЩ да пусне нови терминали за втечняване на газ до 2-3 години. В момента втечнен газ се изнася активно в света от следните държави: Qatar, Australia, Indonesia, Algeria, Angola, Nigeria, Brunei. UAE, Egypt, Equatorial Guinea, Trinidad and Tobago, Oman, Malaysia, Peru, Yemen, Norway & Russia. Капацитетът на всички теминали за втечняване на газ в света в края на 2013 година е 407 bcma, като се очаква в края на 2017-та година да достигне 545 bcma. Само Австралия има в момента 3 терминала и строи още 7, като се очаква износът й към 2017г да достигне този на Катар от 100 bcma. Комисарят по енергетиката Гьотингер отбеляза също, че вече газът в Европа може да тече не само от изток на запад, но и обратно от местата където са повечето терминали за прием на втечнен газ.

Трябва да допълним, че след топлата зима и постоянно намаляващата генерация на ток от газ в Европа, хранилищата на газ които са с капацитет от 100 bcm през цялата 2014г остават необичайно пълни. Това би осигурило на Европа газ при краткосрочно нарушаване на доставките за месеци, че дори и за година. При това, страни особено като Холандия могат да повишават чувстително собствения си добив кратковременно.

Не е за пренебрегване и факта, че през 2013г в ЕС е произведен биогаз с енергийност 13.4Mtoe (million tonnes oil equivalent), което се равнява на 16.56 bcm природен газ. Биогаз може да се използва на практика навсякъде, където се използва природния газ, като част от него дори са нагнетява вече директно в газопреносната мрежа. Има най-различни прогнози от удвояване на това количество до достигане на цели 200 bcm през 2020г.


В крайна сметка до 2020г между страните от ЕС и Русия има подписани сериозни договори с клауза "take or pay" за над 100 bcma и едва ли и Русия или някоя държава от ЕС ще си позволи да наруши някои от тях. Сериозно намаляване на руските доставки би могло да има едва след това. Горната информация има смисъл повече за едно по-дългосрочно виждане, при подновяване на договорите с Русия и оказването на натиск за сваляне на монополните й цени, както и за изграждане на нови тръбопроводи.В по-долната таблица е дадено потреблебението в ЕС по държави в детайли съответно за битови нужди, за промишлеността, за електропроизводство и за други цели (транспорт и т.н.). След колоната с удебелен шрифт, която показва цялото потребление на съответната държава са дадени източниците на доставки - собствено производство, внос от Русия, Нигерия, Алжир, Катар или от други държави и източници (от държави от ЕС, Нигерия, Египет, Австралия, от собствени хранилища и т.н.)

    2013гза
бита
за инду
стрия
за
ТЕЦ
за
други
 Всичкоот
добив
от
Русия
от Нор
вегия
от
Алжир
от
Катар
от
други
Astria2.093.472.230.568.351.345.171.490.000.000.35
Belgium7.165.534.230.0316.940.000.196.610.003.196.96
Bulgaria0.101.060.950.462.580.172.500.000.000.00-0.08
Croatia0.750.890.710.372.731.810.000.000.000.000.93
Cyprus0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Czech Rep3.624.350.000.178.150.155.160.920.000.001.93
Denmark0.840.880.541.063.315.190.000.390.000.00-2.26
Estonia0.080.090.360.110.650.000.650.000.000.000.00
Finland0.081.751.570.003.410.003.410.000.000.000.00
France27.2014.552.781.9246.440.348.3317.765.471.9312.61
Germany40.8632.6913.701.2888.5210.7240.3720.830.000.0016.59
Greece0.430.812.590.023.850.002.560.000.640.000.66
Hungary4.822.212.250.369.651.787.960.000.000.00-0.09
Ireland1.270.702.550.074.600.170.000.000.000.004.44
Italy29.7514.9821.142.8068.677.5823.522.5512.255.2717.50
Latvia0.300.160.940.001.390.001.390.000.000.000.00
Lithuania0.321.270.960.032.590.002.590.000.000.000.01
Luxembourg0.440.280.350.001.070.000.270.690.000.000.12
Malta0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Netherlands20.1112.926.110.7739.9173.742.0515.640.000.51-52.04
Poland6.328.121.530.5616.534.579.470.000.000.002.48
Portugal0.433.690.310.004.430.000.000.262.260.331.57
Romania4.165.031.981.1112.2810.401.880.000.000.000.00
Slovakia2.311.710.980.035.030.095.400.000.000.00-0.46
Slovenia0.240.400.060.000.700.000.510.000.000.000.19
Spain4.4611.8514.480.0930.880.050.001.2417.783.768.06
Sweden0.130.500.440.061.150.000.000.100.000.001.05
UK41.7013.7220.882.4978.8039.280.0028.390.428.811.91
EU28199.97143.62104.6414.35462.59157.38123.3696.8638.8123.8022.39

Данните са взети от Eurogas.